ظاهرم شيك است و ناز و بانمك ! باطنم پوسيده است و پركپك »!

ارغوان
این چه رازی‌ست که هربار بهار ٬
با عزای دل ما می‌آید ؟
...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هوشنگ ابتهاج

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه مستی با جرعه ای شعر عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
مستی با جرعه ای شعر(گروه عمومی ·9 کاربر ·500 پست)
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
لحظه ی تشییع من از دور بویت می رسید
تا دو ساعت بعد دفنم همچنان جان داشتم!!
کاظم بهمنی
دیدگاه·7 ساعت قبلدر مستی با جرعه ای شعر·
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
چه باشد پیشۀ عاشق بجز دیوانگی کردن؟
چه باشد نازِ معشوقان بجز بیگانگی کردن
مولوی
دیدگاه·1393/06/29 - 13:35در مستی با جرعه ای شعر·
2
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
در وادی محبت، دانی چه کار کردم؟
اول به سر دویــدم آخــر ز پا فــتادم

فروغی بسطامی
دیدگاه·1393/06/27 - 10:52در مستی با جرعه ای شعر·
1
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
ﺭﻓﺖ ﺁﻥ ﮔﻞ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺑﺎ ﺧﺎﺭ ﻭ ﺧﺴﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺻﺪ ﺧﺎﺭ ﺳﺘﻢ
ﺍﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ
دیدگاه·1393/06/18 - 20:16در مستی با جرعه ای شعر·
1
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
وای وای مولوی هم عالمی داره
_ _ _ _ _ _

هرچیز که بسیار شود خار شود
غمهای تو بسیار شد و خوار شد
دیدگاه·1393/06/18 - 20:15در مستی با جرعه ای شعر·
1
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
از همه من گریختم گر چه میان مردمم ...

دیوان شمس
دیدگاه·1393/06/18 - 20:11در مستی با جرعه ای شعر·
1
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
ﻣﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻟﺮﺯﯾﺪ ,ﻭﮔﺮﻧﻪ
ﺗﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ, ﻧﻪ !
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﮔﺮ ,ﺑﺎﺭ ﺩﮔﺮ , ﺑﺎﺭ ﺩﮔﺮ ..... ﻧﻪ !
ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻈﺮﯼ
دیدگاه·1393/06/18 - 19:38در مستی با جرعه ای شعر·
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
در عشق اگر نيست شوی هست شوی
در عقل اگر هست شوی پست شوی
وين بوالعجبی ببين که از بادۀ عشق
هشيار گهی شوی که سرمست شوی


عين القضات همدانی
دیدگاه·1393/06/18 - 18:28در مستی با جرعه ای شعر·
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
ای خطوطِ پیکرت پیراهنم

فروغ
دیدگاه·1393/06/15 - 17:11در مستی با جرعه ای شعر·
1
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
بعضی از آدمها پر از مفهوم هستند

پر از حس های خوبند

پر از حرفهای نگفته اند

چه هستند، هستند

و چه نیستند، هستند

یادشان

خاطرشان

حس های خوبشان

آدمها

بعضی هایشان

سکوتشان هم پر از حرف هست

پر از مرهم به هر زخم است

ــــــــــــــــ
بیژن جلالی
دیدگاه·1393/06/9 - 12:20در مستی با جرعه ای شعر·
2
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
من تمنا کردم، که تو با من باشی.
تو به من گفتی: هرگز، هرگز!
پاسخی، سخت و درُشت،
و مرا،
غصه‌یِ این هرگز، کُشت...!

حمید مصدق
دیدگاه·1393/06/9 - 00:45در مستی با جرعه ای شعر·
1
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
عاشقم،
اهل همین کوچه ی بن بست کـناری
که تو از پنجره اش پای به قلب منِ دیوانه نهادی
تو کجا ؟
کوچه کجا ؟
پنجره ی باز کجا ؟
من کجا ؟
عشق کجا ؟
طاقتِ آغاز کجا ؟

تو به لبخند و نگاهی …
منِ دلداده به آهی
بنشستیم،
تو در قلب و
منِ خسته به چاهی

گُنه از کیست ؟
از آن پنجره ی باز ؟
از آن لحظه ی آغاز ؟
از آن چشمِ گنه کار ؟
از آن لحظه ی دیدار ؟

کاش می شد گُنهِ پنجره و لحظه و چشمت،
همه بر دوش بگیرم
جای آن یک شب مهتاب، تو را تنگ در آغوش بگیرم...

رحمان نصر اصفهانی
2 دیدگاه·1393/06/9 - 00:42در مستی با جرعه ای شعر·
1
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
کسی می‌آیــــد
کسی می‌آیــــد
کسی که در دلش، با ماست
در نَفَســـش، با ماست
در صدایش با ماست.

فروغ فرخـــــزاد
دیدگاه·1393/06/9 - 00:31در مستی با جرعه ای شعر·
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
آن عشق کـه در پـرده بمـاند؛ به چـه ارزد؟
عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ

حکیم شفائی
دیدگاه·1393/06/9 - 00:25در مستی با جرعه ای شعر·
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت
عـــــروس (مدیر)
عـــــروس (مدیر)
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

سعدی
دیدگاه·1393/06/6 - 12:27در مستی با جرعه ای شعر·
2
امضا:وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت